Start
Przedszkole nr 115
Szkoła Podstawowa nr 53
Polecamy
Na skróty

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Historia Szkoły - Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 11

2005/2006 - 1 września 2005 roku powstaje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 z siedzibą przy ulicy Strachocińskiej 155-157 w skład którego oprócz Szkoły Podstawowej Nr 53 wchodzi 6-oddziałowe Przedszkole nr 115. Nowym dyrektorem ZSP-11 a zarówno dyrektorem szkoły zostaje Pan Marian Antosz. W 55 rocznicę istnienia szkoły, budynek przy ulicy Strachocińskiej 155-157 zostaje ponownie powiększony o nowy pawilon przedszkolny.

 

2006/2007 – 1 września wysiłkiem dyrektora placówki Pana Marian Antosza powstaje pracownia komputerowa MEN z 10 stanowiskami i dostępem do Internetu na I piętrze placówki.

W końcu 2006 roku społeczność szkolna żegna zmarłego nagle, uczącego w szkole nauczyciela, byłego dyrektora placówki Pana Adama Waligórę.

 

2007/2008 – Od 1 września wicedyrektorem placówki ds. pedagogicznych zostaje Pani Agnieszka Siemianowicz.

 

2008/2009 – 1 września szkoła przystępuje do wrocławskiej sieci szkół promujących zdrowie oraz konsekwentnie realizuje jego założenia oraz przyjęty program. Realizowane są także kolejne programy „Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. Program „Owoce w szkole” skierowany zostaje do uczniów klas 1-3. Celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Ideą programu „Szklanka mleka” jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka. Mleko spożywane przez uczniów naszej szkoły dotowane jest przez Unię Europejską. Każde dziecko objęte programem „Mleko dla Szkół” ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia.

 

2009/2010 – 1 września powstają w szkole oddziały zerowe realizujące program wychowania przedszkolnego. Klasy pierwsze naszej szkoły rozpoczęły realizację programu szkoły 6-klasowej zgodnie z nową podstawą programową realizowaną w polskiej szkole. Szkoła przystępuje do programu miejskiego „Szare na Zielone” i konsekwentnie realizuje jego założenia oraz przyjęty projekt (konserwacja i pielęgnacja zieleni, nasadzenia, budowa kwietnika na placu przed szkołą, wycinka drzew, nasadzenia, budowa dwóch chodników wzdłuż boiska).

 

2010/2011 – 28 września następuje otwarcie wielofunkcyjnego, nowoczesnego boiska szkolnego. Uroczystość otwarcia jest ukoronowaniem udziału szkoły w programie miejskim „Boiska ze sztuczną nawierzchnią”. W uroczystości bierze udział Pan Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

12 maja 2011 roku odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji 60-cio-lecia Szkoły. 60 lat to nie tylko budynek szkolny, ale przede wszystkim ludzie i ich praca. Dla niektórych to czas przejścia na emeryturę. W przebiegu uroczystości prezentację z okazji jubileuszu przedstawili absolwenci szkoły. Wszyscy spotkali się na uroczystym przyjęciu na którym wspominano przemijające lata…

13 maja 2011 roku – szkoła otrzymuje sztandar oraz przyjmuje imię polskiego matematyka Prof. Stefana Banacha. Obecni byli przedstawiciele szkoły, kuratorium, władz lokalnych, Politechniki Wrocławskiej, różnych organizacji, innych szkół oraz mieszkańcy naszego osiedla. W uroczystości bierze udział Dolnośląski Wicekurator Oświaty Pani Danuta Leśniewska oraz Dyrektor WE Urzędu miejskiego Pani Maria Iwona Bugajska.

Społeczność szkolna uznała, że znakiem czasów, a zarazem zaszczytem dla naszej szkoły, będzie nadanie imienia fenomenalnego polskiego matematyka Prof. Stefana Banacha oraz sztandaru Szkole Podstawowej Nr 53 we Wrocławiu, która obchodziła w tym pamiętnym roku jubileusz 60-lecia istnienia w powojennej Polsce. Do tak doniosłego i niepowtarzalnego wydarzenia rozpoczęto przygotowania już w styczniu. Efektywny i sprawny przebieg przygotowań umożliwiła przemyślana organizacja: powołano odpowiednie zespoły i wyznaczono konkretne obszary działań. Pod koniec marca zespół nauczycieli kierowany przez wicedyrektor szkoły Agnieszkę Siemianowicz ukończył projekt sztandaru i tablicy pamiątkowej umieszczonej tuż przy wejściu głównym do budynku.

 

2011/2012 – Szkoła przystępuje do programu U.E. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III wrocławskich szkół podstawowych”, realizowanego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i konsekwentnie realizuje jego założenia oraz przyjęty projekt. W grudniu 2011 powstaje w szkole w ramach programu MEN ,,Radosna Szkoła” – plac zabaw dla dzieci klas 1-3 na 1 piętrze korytarza budynku szkoły. Program Radosna Szkoła jest wspaniałą okazją dla naszej szkoły na dostarczenie naszym uczniom zabawy na długie lata.

 

2012/2013 – Początek roku to przekazanie dodatkowych, doskonale wykończonych oraz wyposażonych pomieszczeń nowej świetlicy szkolnej. Szkoła mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży przystępuje do sportowego ,,Programu Szkoła w Ruchu” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Szkoła kontynuuje program U.E. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III wrocławskich szkół podstawowych”, uczestniczy w akcjach ,,Szklanka mleka” oraz ,,Bezpieczna szkoła” która to ostatnia zakończona zostaje uzyskaniem certyfikatu. Szkoła przystępuje do wdrażania ,,Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wrocławską Oświatą”.

 

2013/2014 – Początek przebudowy placu po starym parkingu. Dzieci otrzymują dodatkowy i bezpieczny plac gier i zabaw otoczony pasem zieleni. Biblioteka szkolna przystępuje do wdrażania Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego ,,Prolib”. Udział szkoły w programie sportowym „WF z klasą” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. który miał za zadanie zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach - zakończony zostaje w grudniu 2013 uzyskaniem certyfikatu przez SP-53.

 

2014/2015 – Szkoła mając na względzie konieczność popularyzowania zdrowego odżywiania, dbania o kondycję fizyczną oraz wdrażania wszelkich sposobów na zdrowy i ciekawy wypoczynek przystępuje do ogólnopolskiego konkursu „Aktywna szkoła-aktywny uczeń” ogłoszonego przez Studium Prawa Europejskiego. Po raz pierwszy w historii drużyna siatkarska z naszej szkoły uczestniczy w Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej szkół podstawowych. Nasi reprezentanci znaleźli się grupie D, zajmując ostatecznie w swojej grupie II miejsce. 11 grudnia 2015 roku w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” zostaje otwarty nowy, kolorowy i bezpieczny plac zabaw. Do dyspozycji uczniów wykonawca dostarczył m.in. wieżę ze zjeżdżalnią, mostkiem i urządzeniami linowymi, huśtawki, równoważnię na sprężynach, a także elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Plac wybudowała firma Inter-Flora sp. z o.o. ul. W. Grabskiego 22, 55-011 Siechnice na zlecenie Gminy Wrocław.

 

2015/2016 – Początek kolejnej rozbudowy budynku szkoły. W obliczu dynamicznego rozwoju osiedla, szkoła nasza musiała spełnić oczekiwania w zakresie dobrych warunków nauczania. Powstaje nowy segment z 10 salami lekcyjnymi, świetlicą i stołówką oraz obszernym pokojem nauczycielskim i biblioteką szkolną. Przez cały rok szkolny szkoła pracuje w zastępczych warunkach...

 

2016/2017 –  1 września 2016 r. rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny, rozbudowa budynku szkoły dobiegła końca. Wreszcie cała społeczność szkolna może pracować i uczyć się w bardzo dobrych warunkach i to na jedną zmianę.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )