START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

 

lp.

Zamierzenia

daty

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04 września 2017 r. (poniedziałek)

2.

Zimowa przerwa świąteczna: 

23-31 grudnia 2017 r.

3.

Ferie zimowe

15 stycznia – 28 stycznia 2018 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r. (piątek)

6.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 wręczenie świadectw

22 czerwca 2018 r. (piątek)

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

(Szkoła zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze)

Podstawa prawna:

(§ 5 ust. 1  rozporządzenia MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U.  2017 r. Poz. 1603)

 

02 listopada 2017 r. (czwartek)

09 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

02 maja 2018 r. (środa)

04 maja 2018 r. (piątek)

01 czerwca 2018 r. (piątek)

8.

Wakacje

23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.

 

III. Wywiadówki:          

I semestr: 

 

1.

 

21.09.2017 r.

Klasy I - III

Godz. 17.00

zgodnie z ustalonym przydziałem sal

Klasy IV - VII

Godz. 18.00

zgodnie z ustalonym przydziałem sal

 

2.

 

07.12.2017 r.

Klasy I - III

Godz. 17.00

(Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców uczniów zagrożonych oceną ndst,,)

zgodnie z ustalonym przydziałem sal.

Klasy IV - VII

Godz. 18.00

 

3.

 

11.01.2018 r.

Klasy I - III

Godz. 18.00

zgodnie z ustalonym przydziałem sal

Klasy IV - VII

Godz. 18.00

zgodnie z ustalonym przydziałem sal

Inne spotkania w zależności od potrzeb wychowawców i rodziców

 

 II semestr: 

 

1.

 

01.03.2018r.

Klasy I - III

Godz. 17.00

zgodnie z ustalonym przydziałem sal

Klasy IV - VII

Godz. 18.00

zgodnie z ustalonym przydziałem sal

 

2.

09.05.2018r.

 

 

10.05.2018 r.

Klasy I - III

Godz. 17.00

(Wywiadówka obowiązkowa dla rodziców uczniów zagrożonych oceną ndst,,)

zgodnie z ustalonym przydziałem sal.

Klasy IV - VII

Godz. 17.00

 

3.

 

12.06.2018 r. (wtorek)

Klasy I - III

Godz. 18.00

zgodnie z ustalonym przydziałem sal

Klasy IV - VII

Godz. 18.00

zgodnie z ustalonym przydziałem sal

Inne spotkania w zależności od potrzeb wychowawców i rodziców

 

IV. Konsultacje:

Zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:  26.10.2017 r., 12.04.2018 r., godz.16.30

Zespół nauczycieli nauczania blokowego:  26.10.2017 r., 12.04.2018 r., godz.17.00

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )