Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Koło języka angielskiego

Koło przedmiotowe z języka angielskiego dla klas 4-5

 

Na przedmiotowe koło uczęszczają zapisani uczniowie z klas 4 i 5 oraz uczniowie, którzy potrzebują pomocy i wskazówek nauczyciela dotyczących bieżącego materiału.

Na zajęciach uczniowie rozwijali zainteresowanie przedmiotem, rozszerzali wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki wykraczającą poza program nauczania. Stosowali poznaną wiedzę w praktyce, układając dialogi, pisząc opowiadania i rebusy, oraz czytając i poznając anglojęzyczne magazyny.

Wśród większości uczniów można było zaobserwować wzrost pewności siebie i zaangażowania. Uczniowie chętniej brali udział w lekcjach, zgłaszali się do odpowiedzi i tłumaczyli zagadnienia pozostałym uczniom. Rozwinęli także swoją wyobraźnię poprzez tzw. kreatywne pisanie (creative writing), nauczyli się wyrażania swoich nawet najbardziej abstrakcyjnych pomysłów i myśli w języku angielskim.

 

 

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z j. angielskiego

 

Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas szóstych. 

Uczniowie utrwalili na nich wiedzę niezbędną do napisania sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego. Systematyzowali słownictwo (posegregowane działami), poznane wcześniej struktury gramatyczne i rozwijali umiejętność rozumienia ze słuchu.

Uczniowie dzięki temu bardzo dobrze poradzili sobie z zeszłorocznym egzaminem, kilku z nich napisało go bezbłędnie. Trenowane umiejętności, jak i metody rozwiązywania poszczególnych typów zadań opanowane na zajęciach dodatkowych, pozwoliły tym osobom na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku. 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )