START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Koło języka angielskiego

Koło przedmiotowe z języka angielskiego dla klas 4-5

 

Na przedmiotowe koło uczęszczają zapisani uczniowie z klas 4 i 5 oraz uczniowie, którzy potrzebują pomocy i wskazówek nauczyciela dotyczących bieżącego materiału.

Na zajęciach uczniowie rozwijali zainteresowanie przedmiotem, rozszerzali wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki wykraczającą poza program nauczania. Stosowali poznaną wiedzę w praktyce, układając dialogi, pisząc opowiadania i rebusy, oraz czytając i poznając anglojęzyczne magazyny.

Wśród większości uczniów można było zaobserwować wzrost pewności siebie i zaangażowania. Uczniowie chętniej brali udział w lekcjach, zgłaszali się do odpowiedzi i tłumaczyli zagadnienia pozostałym uczniom. Rozwinęli także swoją wyobraźnię poprzez tzw. kreatywne pisanie (creative writing), nauczyli się wyrażania swoich nawet najbardziej abstrakcyjnych pomysłów i myśli w języku angielskim.

 

 

Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasisty z j. angielskiego

 

Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas szóstych. 

Uczniowie utrwalili na nich wiedzę niezbędną do napisania sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego. Systematyzowali słownictwo (posegregowane działami), poznane wcześniej struktury gramatyczne i rozwijali umiejętność rozumienia ze słuchu.

Uczniowie dzięki temu bardzo dobrze poradzili sobie z zeszłorocznym egzaminem, kilku z nich napisało go bezbłędnie. Trenowane umiejętności, jak i metody rozwiązywania poszczególnych typów zadań opanowane na zajęciach dodatkowych, pozwoliły tym osobom na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku. 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )