Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Koło języka polskiego

Poezja leczy rany, jakie zadaje rozum

Novalis

 

 

 

Program koła przeznaczony jest dla uczniów klas piątych i szóstych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania humanistyczne, pragną rozszerzać wiedzę o kulturze i sztuce oraz doskonalić sprawność posługiwania się słowem.

 

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki godz. 07.15 (lekcja 0)
oraz raz w miesiącu w piątki o godz. 13.40 (lekcja 7).

 

Wszystkich miłośników literatury i sztuki Serdecznie Zapraszam- Małgorzata Słowińska.

 

Cele edukacyjne

 • Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania i świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji w celu rozwijania własnych zainteresowań.
 • Rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z edukacją szkolną.
 • Dostrzeganie wpływu mediów na styl życia ludzi, rozwój umysłu i sposoby postępowania.
 • Kształtowanie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Zapoznanie uczniów z historia pisma, książki i druku oraz przekazów multimedialnych.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się określonymi formami wypowiedzi (objętych programem nauczania).
 • Poszerzanie wiedzy o kulturze ( film, teatr, literatura, muzyka, malarstwo).
 • Motywowanie do czytania i krytycznego odbioru tekstów literackich, a także innych tekstów kultury.
 • Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kultury.
 • Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu nauki o języku i ortografii
 • Zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności literackiej.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie; rozwijanie odpowiedzialności za podjęte działania jednostkowe.
 • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach humanistycznych.

 

Konkursy, w których bierzemy udział- rok szkolny 2011/2012 J

 •  zDolny Ślązaczek- finalistka Joanna Krysta (kl. 6a)
 • Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny- finalistka Dorota Kondratowicz (kl. 6a)
 • Piernikowa Chata
 • Moja Wrocławska Baśń- Wielka Nagroda Wrocławia
 • Wrocławska Młodzież Recytuje Wrocławskich Poetów- Wielka Nagroda Wrocławia
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )