START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Koło religijne

 

 

Koło religijne przeznaczone jest dla uczniów klas 1 – 3. Odbywa się co wtorek na 6 godzinie lekcyjnej (12:55 – 13:40).

 

Celem zajęć jest:

1. Realizacja projektu edukacyjnego „Od ziarenka do bochenka”.

2. Wdrażanie przesłania „Eucharystycznego Ruchu Młodych”.

3. Powołanie „Szkolnego Koła Caritas”.

 

Ad 1) Cele edukacyjne projektu:

- poznanie etapów powstawania chleba

- poznawanie zawodów związanych z powstawaniem chleba i ich środowisk pracy

- budzenie szacunku dla chleba i pracy innych

- rozwijanie zmysłu węchu, dotyku, smaku

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej w pracach plastycznych i manualnych, aktywizacja dzieci

- pogłębienie wiedzy, umiejętność lepszego rozumienia świata, procesów, które w nim zachodzą

 

Ad 2) Cele edukacyjne „Eucharystycznego Ruchu Młodych”:

- ukazywanie chleba eucharystycznego jako pokarmu na życie wieczne

- wdrażanie do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii

- ukazanie Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela

- rozbudzanie pragnienia modlitwy i uczenie różnych jej form

- rozwijanie postaw eucharystycznych: współofiarowania, postawy wobec Słowa Bożego, postawy jedności i miłości oraz wdzięczności

- uczenie systematycznej pracy nad sobą

- pogłębianie więzi z Kościołem i zaprawianie do apostolstwa

 

Ad 3) Cele edukacyjne SKC:

- organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią

- uczestniczenie w ogólnych działaniach „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej

- zauważenie drugiego człowieka, uwrażliwianie na jego potrzeby

- uczenie bezinteresownego działania, umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej

- rozwijanie inicjatywy własnej (pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły)

- kształtowanie „wyobraźni miłosierdzia”

 

Serdecznie zapraszam  - Katarzyna Chmielińska - Musiała

 

  

 

Na kole religijnym w pierwszym semestrze dzieci z klasy 3 A odkrywały tajemnicę powstawania chleba. Towarzyszyły temu procesowi kolejne etapy zajęć: 

1. „Jak ziarno do ziemi wpada”.

2. „Jak zboże do młyna trafia”.

3. „Jak mąka w chleb się zmienia”.

Dzieci były bardzo dociekliwe w swych poszukiwaniach. Na tle naturalnego środowiska pracy rolnika, młynarza i piekarza odkrywały odpowiedzi na kluczowe pytania: jak powstaje chleb, jaką drogę musi przebyć, aby znalazł się w sklepie, na stole w domu, ilu ludzi musi się zaangażować w jego powstanie. Uczestniczenie w projekcie edukacyjnym "Od ziarenka do bochenka", nie tylko odsłoniło TAJEMNICĘ. Było wspaniałą zabawą i przygodą...

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )