Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Koło religijne

 

 

Koło religijne przeznaczone jest dla uczniów klas 1 – 3. Odbywa się co wtorek na 6 godzinie lekcyjnej (12:55 – 13:40).

 

Celem zajęć jest:

1. Realizacja projektu edukacyjnego „Od ziarenka do bochenka”.

2. Wdrażanie przesłania „Eucharystycznego Ruchu Młodych”.

3. Powołanie „Szkolnego Koła Caritas”.

 

Ad 1) Cele edukacyjne projektu:

- poznanie etapów powstawania chleba

- poznawanie zawodów związanych z powstawaniem chleba i ich środowisk pracy

- budzenie szacunku dla chleba i pracy innych

- rozwijanie zmysłu węchu, dotyku, smaku

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej w pracach plastycznych i manualnych, aktywizacja dzieci

- pogłębienie wiedzy, umiejętność lepszego rozumienia świata, procesów, które w nim zachodzą

 

Ad 2) Cele edukacyjne „Eucharystycznego Ruchu Młodych”:

- ukazywanie chleba eucharystycznego jako pokarmu na życie wieczne

- wdrażanie do czynnego udziału we Mszy św. oraz innych form kultu Eucharystii

- ukazanie Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela

- rozbudzanie pragnienia modlitwy i uczenie różnych jej form

- rozwijanie postaw eucharystycznych: współofiarowania, postawy wobec Słowa Bożego, postawy jedności i miłości oraz wdzięczności

- uczenie systematycznej pracy nad sobą

- pogłębianie więzi z Kościołem i zaprawianie do apostolstwa

 

Ad 3) Cele edukacyjne SKC:

- organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły, a następnie poza nią

- uczestniczenie w ogólnych działaniach „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej

- zauważenie drugiego człowieka, uwrażliwianie na jego potrzeby

- uczenie bezinteresownego działania, umiejętności współpracy i odpowiedzialności społecznej

- rozwijanie inicjatywy własnej (pozwala pomnażać swoje talenty i realizować pomysły)

- kształtowanie „wyobraźni miłosierdzia”

 

Serdecznie zapraszam  - Katarzyna Chmielińska - Musiała

 

  

 

Na kole religijnym w pierwszym semestrze dzieci z klasy 3 A odkrywały tajemnicę powstawania chleba. Towarzyszyły temu procesowi kolejne etapy zajęć: 

1. „Jak ziarno do ziemi wpada”.

2. „Jak zboże do młyna trafia”.

3. „Jak mąka w chleb się zmienia”.

Dzieci były bardzo dociekliwe w swych poszukiwaniach. Na tle naturalnego środowiska pracy rolnika, młynarza i piekarza odkrywały odpowiedzi na kluczowe pytania: jak powstaje chleb, jaką drogę musi przebyć, aby znalazł się w sklepie, na stole w domu, ilu ludzi musi się zaangażować w jego powstanie. Uczestniczenie w projekcie edukacyjnym "Od ziarenka do bochenka", nie tylko odsłoniło TAJEMNICĘ. Było wspaniałą zabawą i przygodą...

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )