START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Konkursy szkolne

 

 

 

VIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS MAŁEGO PROGRAMISTY

Opublikowano: 17.05.2018 r.

 

28 kwietnia 2018 w Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu odbył się finał VIII Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty.

Uczeń naszej szkoły Ignacy Boczula zajął V miejsce prezentując pracę napisaną w programie Pov-Ray.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY O PARKACH NARODOWYCH W POLSCE

Cele konkursu:

  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów
  • Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody
  • Rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce

 

Zakres tematyczny konkursu:

Konkurs obejmuje elementy treści podstawy programowej przyrody oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania z zakresu znajomości polskich parków narodowych.

Technika wykonania prac: dowolna plastyczna (można użyć materiałów nietrwałych jak kasza, plastelina, materiały sypkie).

Hasło należy wymyśleć i umieścić na pracy.

Termin składania prac: 30.05.2018r.

Format pracy: nie większy niż A4

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko, klasa

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PRZYRODNICZO-KRAJOZNAWCZY
  1. 1.      Cel konkursu:    Aktywny wypoczynek  w  Górach  Świętokrzyskich

2.1. promocja piękna Gór Świętokrzyskich.
2.2. kreowanie postaw zdrowego i  aktywnego  trybu życia a w szczególności  spędzania czasu wolnego.
2.3. propagowanie turystyki szkolnej przez dzieci i młodzież.

 

§ 3

3.  Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne.

 

§ 4

 

  1. 4.      Przedmiot konkursu:

 

4.1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie  plastycznej - projektu ulotki promującej walory turystyczne Gór Świętokrzyskich, turystyki szkolnej oraz zdrowego           i aktywnego stylu życia   – mile będzie widziane nawiązanie do obchodów 80-lecia istnienia Schroniska w Nowej Słupi.

4.2. Praca ma być dowolnego kształtu i formatu, jednak nie większa niż  format A4,  wykonana  w dowolnej technice.

4.3. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. Do każdej pracy należy dołączyć ankietę zgłoszeniową oraz pisemne oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na

Organizatora Konkursu.

 

§ 5

 

5. Warunki uczestnictwa

 

5.1. Uczestnicy Konkursu mogą zaprezentować jedną pracę w dowolnym kształcie i formacie jednak nie większe niż format A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.).

5.2. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane określone w załączniku nr 2  do niniejszego Regulaminu.

5.3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych.

5.4. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest:

5.4.1.  Przedstawienie przez rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika

Konkursu pisemnego oświadczenia o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na

Organizatora Konkursu (załącznik nr 1) i dołączenie tego dokumentu do pracy,

5.4.2. Umieszczenie na odwrocie pracy danych, o których mowa w załączniku nr 2.

 

 

§ 6

 

6. Terminy


6.1. Prace należy dostarczyć do siedziby współorganizatora - Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego   w Chęcinach  ul. Białego Zagłębia 1, 26 – 060 Chęciny do dnia 12.06.2018 r.

6.2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

6.3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury konkursowe powołane przez organizatora.
6.4.O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym,komunikatem. 
6.5.Organizator zaprasza do oglądania wystawy konkursowej.

 

§ 7

7. Ocena

7.1. Zgodność z tematem konkursu

7.2.Ocenie podlegać będzie pomysłowość oraz estetyka wykonania pracy

7.3. Ocenie będą podlegały informacje zawarte w ulotce.

7.4.Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora.

7.5.Dla 3 najciekawszych prac z każdej grupy wiekowej zostaną przewidziane  nagrody.

 

PO ZAŁĄCZNIKI DO PRAC KONKURSOWYCH PROSZĘ ZGŁASZAĆ SIĘ DO NAUCZYCIELA PRZYRODY I GEOGRAFII

PANI AGNIESZKI BALCERZAK 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )