START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

 

Szkolna Liga Klas 2015/16

CZYTAM, WIĘC JESTEM

Cele:

 • Podniesienie jakości pracy szkoły;
 • Wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży, zapoznanie się z literaturą z wybranych gatunków literackich
 • Propagowanie kultury czytelniczej i masowego czytelnictwa
 • Motywowanie zespołów klasowych do własnego rozwoju, działań na rzecz szkoły i środowiska;
 • Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania.

Koordynatorzy: Anna Paszkiewicz-Worhacz, Agnieszka Balcerzak, Elżbieta Kołeńska

Zmagania są organizowane w roku szkolnym od października do 1 czerwca.

Zakres współzawodnictwa:

 • Wykonywanie zadań  programowych wg kalendarza
 • Działalność społeczna.
 • Współzawodnictwo sportowe na poziomie klas.
 • Frekwencja.
 • Średnia z oceny z zachowania.
 • Średnia ocen klas.

Punktacja i odpowiedzialni:

 • Wykonywanie zadań  programowych wg kalendarza:  ocenianie na bieżąco - od 1-6 punktów.
 • Za działalność społeczną, długoterminową (wolontariat) oceniane 1 raz w semestrze - od 1-6 pkt. (12pkt. w roku szkolnym).
 • Klasowe współzawodnictwo sportowe, oceniane na bieżące przez cały rok 1-6 pkt.
 • W zakresie frekwencji ocenianie raz po I semestrze punkty 1 - 6 
 • W zakresie oceny z zachowania 1 raz w roku za 1 semestr. Punkty 1-6
 • W zakresie średniej ocen , ocena raz w roku, po pierwszym semestrze, Punkty 1-6

Postanowienia końcowe:

 • Zakres i pełny harmonogram współzawodnictwa sportowego ustalają nauczyciele WF.
 • Punkty na bieżąco i pod koniec semestrów będą ogłaszane na tablicy szkolnej na korytarzu i na szkolnej stronie internetowej po apelu i prezentacjach
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu.
 • W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.
 • Zwycięska klasa otrzymuje dofinansowanie do wycieczki ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców lub Dyrektora Szkoły.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ :

 

WRZESIEŃ: Ogłoszenie zadań Ligi Klas oraz zakresu punktacji

 

PAŹDZIERNIK:  KSIĄŻKA PRZYGODOWA

 

 1.ILUSTRACJA: format A-3, kolor, technika dowolna,

 2.RECENZJE: każda klasa przygotowuje recenzje z przeczytanych książek, liczy się ilość i jakość
 (zebrane w formie  elektronicznej, najlepsze  będą publikowane)

 3.PREZENTACJA :  w formie przedstawienia/ reklamy jednej z proponowanych książek             

LISTOPAD: KSIĄŻKA HISTORYCZNA

 

GRUDZIEŃ: KSIĄŻKA - BAJKA, BAŚŃ

 

STYCZEŃ: KSIĄŻKA FANTASTYCZNA LUB FANTASTYCZNO-NAUKOWA

 

LUTY: KSIĄŻKA Z POEZJĄ

 

MARZEC: KSIĄŻKA OBYCZAJOWA, BIOGRAFIA

 

KWIECIEŃ: KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA, REPORTAŻE

 

MAJ: KOMIKSY

 

CZERWIEC: Podsumowanie i ogłoszenie wyników.

 

 

 

 

                                              

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )