Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

 

Szkolna Liga Klas 2015/16

CZYTAM, WIĘC JESTEM

Cele:

 • Podniesienie jakości pracy szkoły;
 • Wyzwalanie kreatywności wśród młodzieży, zapoznanie się z literaturą z wybranych gatunków literackich
 • Propagowanie kultury czytelniczej i masowego czytelnictwa
 • Motywowanie zespołów klasowych do własnego rozwoju, działań na rzecz szkoły i środowiska;
 • Integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania.

Koordynatorzy: Anna Paszkiewicz-Worhacz, Agnieszka Balcerzak, Elżbieta Kołeńska

Zmagania są organizowane w roku szkolnym od października do 1 czerwca.

Zakres współzawodnictwa:

 • Wykonywanie zadań  programowych wg kalendarza
 • Działalność społeczna.
 • Współzawodnictwo sportowe na poziomie klas.
 • Frekwencja.
 • Średnia z oceny z zachowania.
 • Średnia ocen klas.

Punktacja i odpowiedzialni:

 • Wykonywanie zadań  programowych wg kalendarza:  ocenianie na bieżąco - od 1-6 punktów.
 • Za działalność społeczną, długoterminową (wolontariat) oceniane 1 raz w semestrze - od 1-6 pkt. (12pkt. w roku szkolnym).
 • Klasowe współzawodnictwo sportowe, oceniane na bieżące przez cały rok 1-6 pkt.
 • W zakresie frekwencji ocenianie raz po I semestrze punkty 1 - 6 
 • W zakresie oceny z zachowania 1 raz w roku za 1 semestr. Punkty 1-6
 • W zakresie średniej ocen , ocena raz w roku, po pierwszym semestrze, Punkty 1-6

Postanowienia końcowe:

 • Zakres i pełny harmonogram współzawodnictwa sportowego ustalają nauczyciele WF.
 • Punkty na bieżąco i pod koniec semestrów będą ogłaszane na tablicy szkolnej na korytarzu i na szkolnej stronie internetowej po apelu i prezentacjach
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu.
 • W sytuacjach spornych przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły.
 • Zwycięska klasa otrzymuje dofinansowanie do wycieczki ze środków pozyskanych przez Radę Rodziców lub Dyrektora Szkoły.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ :

 

WRZESIEŃ: Ogłoszenie zadań Ligi Klas oraz zakresu punktacji

 

PAŹDZIERNIK:  KSIĄŻKA PRZYGODOWA

 

 1.ILUSTRACJA: format A-3, kolor, technika dowolna,

 2.RECENZJE: każda klasa przygotowuje recenzje z przeczytanych książek, liczy się ilość i jakość
 (zebrane w formie  elektronicznej, najlepsze  będą publikowane)

 3.PREZENTACJA :  w formie przedstawienia/ reklamy jednej z proponowanych książek             

LISTOPAD: KSIĄŻKA HISTORYCZNA

 

GRUDZIEŃ: KSIĄŻKA - BAJKA, BAŚŃ

 

STYCZEŃ: KSIĄŻKA FANTASTYCZNA LUB FANTASTYCZNO-NAUKOWA

 

LUTY: KSIĄŻKA Z POEZJĄ

 

MARZEC: KSIĄŻKA OBYCZAJOWA, BIOGRAFIA

 

KWIECIEŃ: KSIĄŻKA PODRÓŻNICZA, REPORTAŻE

 

MAJ: KOMIKSY

 

CZERWIEC: Podsumowanie i ogłoszenie wyników.

 

 

 

 

                                              

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )