START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

 

Logopeda szkolny

mgr Hanna Burczyk 

 

 pokój nr 111, 1 piętro

 

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

 

 1. W zajęciach logopedycznych uczestniczą  dzieci posiadające opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii w szkole oraz uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do terapii przez logopedę szkolnego.
 2. Czas trwania zajęć jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach.
 3. W zajęciach mogą brać udział dzieci zdrowe, czyli bez kataru, kaszlu, gorączki lub innych zespołów chorobowych.
 4. Rodzice zobowiązani są do kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu oraz jego postępów w terapii (przynajmniej jeden raz w semestrze).
 5. Rodzice są zobowiązani do dopilnowania aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz do konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy – utrwalanie ćwiczeń w domu.
 6. Dziecko zobowiązane jest do przynoszenia na zajęcia zeszytu oraz przyborów szkolnych (długopis, ołówek, kredki, klej itp.).
 7. Rodzic podpisuje pisemną zgodę na udział dziecka w zajęciach.
 8. Rodzic wspiera i pomaga dziecku w ćwiczeniach zwłaszcza, gdy ma ono trudności w opanowaniu kłopotliwych ćwiczeń.
 9. Logopeda będzie przekazywał wszystkie wskazówki dotyczące ćwiczeń, prac domowych, postępów  ustnie lub zapisywał w zeszycie dziecka.
 10. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na systematyczności i regularności ćwiczeń aż do opanowania materiału niezbędnego do korekty rozpoznanej wady lub zaburzenia mowy.

 

 

ZASADY KWALIFIKOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE: 

 

 1. Posiadanie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole,
 2. Po przeprowadzeniu wstępnych badań przesiewowych mowy, uczniowie są diagnozowani poprzez indywidualne badanie, wywiady z rodzicami, konsultacji specjalistycznych – lekarskich, psychologicznych, pedagogicznych.

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )