START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Cytaty wielkiego polskiego matematyka Stefana Banacha.

 

„Matematyka jest najpiękniejszym
i najpotężniejszym tworem ducha ludzkiego.
Matematyka jest tak stara, jak stary jest człowiek.
Tylko państwa, które pielęgnują matematykę,
mogą być silne i potężne.”

,,Dobry matematyk potrafi dostrzegać fakty,
matematyk wybitny – analogie między faktami,
zaś matematyk genialny – analogie między analogiami.”

 

 

Dnia 13 maja 2011 roku szkoła przyjęła imię wybitnego polskiego matematyka
– Stefana Banacha (1892–1945), twórcy pewnej dziedziny matematyki,
całkiem jak na tę naukę nowej, mianowicie – analizy funkcjonalnej.

 

Stefan Banach urodził się 30 marca 1892 roku w Krakowie. Początkowo studiował matematykę jako samouk. Przez krótki czas uczęszczał na Uniwersytet Jagielloński, a następnie wstąpił na Politechnikę Lwowską. Studia na Politechnice przerwał wybuch
I wojny światowej. Banach wrócił do Krakowa. W 1920 roku profesor Antoni Łomnicki przyjął Banacha na swego asystenta na Politechnice Lwowskiej, mimo że Banach nie miał ukończonych studiów. Od tego momentu zaczęła się błyskawiczna kariera naukowa Banacha. W tymże roku Banach przedstawia tezę doktorską Uniwersytetowi Jana Kazimierza (ogłoszoną w trzecim tomie „Fundamenta Mathematicae” pt. Sur les operations dans les ensembles abstraits et leur application aux equations integrales). W 1922 roku Banach się habilituje i w tymże roku zostaje profesorem Uniwersytetu; w dwa lata później – członkiem korespondentem Akademii Umiejętności. W 1932 roku ukazuje się
w druku słynne dzieło Banacha Theorie des operations lineaires jako pierwszy tom nowego wydawnictwa „Monografie Matematyczne”,  którego Banach był jednym z założycieli. Dzieło to przyczynia się w dużym stopniu do spopularyzowania osiągnięć Banacha wśród ogółu matematyków i do rozwoju analizy funkcjonalnej. O zainteresowaniu świata matematycznego osobą Banacha świadczy między innymi fakt powierzenia mu jednego z odczytów plenarnych na Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Oslo w 1936 r. O uznaniu zasług Banacha w kraju świadczy też i to, że Banach był kilkakrotnie laureatem nagród naukowych, a w 1939 roku zostaje wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1940 i 1941 jest dziekanem na Uniwersytecie we Lwowie.

Starania szkoły w nadaniu imienia wspierali matematycy – pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej: dr Rościsław Rabczuk – uczeń prof. dr. Hugona Steinhausa oraz prof. dr hab. Krzysztof Bogdan, a także przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich, absolwent naszej szkoły -  pan Zdzisław Piwko.

 

 

Senat przygotował i przyjął uchwałę w 120 rocznicę urodzin Stefana Banacha.

W treści uchwały senatorowie przypominają…
„Jego niezwykły talent matematyczny odkrył profesor Hugo Steinhaus, dzięki któremu Stefan Banach w 1920 roku został asystentem na Politechnice Lwowskiej…Rok 1922, w którym Stefan Banach ogłosił drukiem swoją rozprawę doktorską uważany jest przez wielu matematyków za przełomowy w historii matematyki XX wieku. Ogłoszona rozprawa stworzyła bowiem ostatecznie podstawy analizy funkcjonalnej będącej nowym, niezwykle płodnym działem matematyki. Bardzo szybko okazało się, że praca ta ma istotne znaczenie dla rozwoju nie tylko matematyki, lecz także innych nauk ścisłych, szczególnie fizyki kwantowej…Stefan Banach uważany jest przez cały świat za jednego z najwybitniejszych matematyków ostatniego stulecia.”
Senat przyjął tę uchwałę 87 głosami za, na 89 głosujacych.
/IAR/ Elżbieta Mamos

http://kielich.amu.edu.pl/Stefan_Banach/

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )