START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Plan dnia w przedszkolu

Godziny:

Rodzaj działalności:

6:30 - 8:00

 

Witamy się i bawimy

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Przyjmowanie dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, tworzenie warunków   sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności, udział w grach i zabawach.

  • zabawy dydaktyczne i dowolne kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci,
  • zabawy i ćwiczenia ruchowe ,,poranne” – integrujące grupę

Praca indywidualna z dziećmi wykazującymi trudności i zainteresowania. Podejmowanie prac o charakterze społeczno-użytecznym.

8:00 - 8:30

 

Zestaw ćwiczeń porannych w grupach starszych;

Zabawa ruchowa w grupie młodszej;

Kształcenie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

8:30 - 8:45

Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:15 - 8:35

Śniadanie grupy I 

 8:45 - 9:00 Śniadanie grupy II i III

9:05 - 9:25

Śniadanie grupy  IV i V

 9:00 -10:00

zajęcia i zabawy dydaktyczne organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela   wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych (grupa I i II)

9:30 - 10:15

zajęcia i zabawy dydaktyczne organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela   wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych (grupa IV i V),

10:00 - 11:30

zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki lub zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci (grupa I , II, III),

10:15 - 12:00

zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki lub zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci (grupa IV, V),

11:35 – 11:45

Czynności   porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu

11:50 - 12:15

Obiad grupy I  (drugie danie+kompot)

12:20 - 12:40

Obiad grupy II i III (drugie danie+kompot)

12:45 - 13:05

Obiad grupy IV  i V(drugie danie+kompot)

12:15-14:00

  •   grupa I leżakuje,
  •   grupa II, III ,IV, V -  ruch i rekreacja na   świeżym powietrzu, zabawy i gry usprawniające narządy mowy, zabawy   słuchowe, słuchanie opowiadań, baśni, praca indywidualna z dziećmi, zabawy w kącikach zainteresowań.

14:00 - 14:15

Podwieczorek grupa II i III (zupa i podwieczorek)

14:15 - 14:30

Podwieczorek grupa IV i V (zupa i podwieczorek)

14:30-14:45

Podwieczorek grupa I (zupa i podwieczorek)

14:15 - 17:00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej,   muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci:

  • zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie,
  • praca indywidualna,
  • zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, sytuacje edukacyjne i        wychowawcze inspirowane przez nauczyciela.

15:00 - 17:00

Żegnamy się

Odbieranie dzieci do domu

Uwaga!

  • Obiady na prośbę rodziców zostały rozdzielone, w godz. 11:50-13:05 dzieci zjadają drugie danie, po leżakowaniu, zabawach, wyjściu na świeże powietrze – w godz.14:00-14:45 dzieci spożywają zupę z podwieczorkiem.
  • Wszystkie zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców, odbywają się po godz.12.00

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )