Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Plan dnia w przedszkolu

Godziny:

Rodzaj działalności:

6:30 - 8:00

 

Witamy się i bawimy

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

Przyjmowanie dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami, tworzenie warunków   sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności, udział w grach i zabawach.

  • zabawy dydaktyczne i dowolne kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci,
  • zabawy i ćwiczenia ruchowe ,,poranne” – integrujące grupę

Praca indywidualna z dziećmi wykazującymi trudności i zainteresowania. Podejmowanie prac o charakterze społeczno-użytecznym.

8:00 - 8:30

 

Zestaw ćwiczeń porannych w grupach starszych;

Zabawa ruchowa w grupie młodszej;

Kształcenie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

8:30 - 8:45

Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do śniadania

8:15 - 8:35

Śniadanie grupy I 

 8:45 - 9:00 Śniadanie grupy II i III

9:05 - 9:25

Śniadanie grupy  IV i V

 9:00 -10:00

zajęcia i zabawy dydaktyczne organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela   wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych (grupa I i II)

9:30 - 10:15

zajęcia i zabawy dydaktyczne organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela   wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych (grupa IV i V),

10:00 - 11:30

zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki lub zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci (grupa I , II, III),

10:15 - 12:00

zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki lub zabawy zgodne z zainteresowaniami dzieci (grupa IV, V),

11:35 – 11:45

Czynności   porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu

11:50 - 12:15

Obiad grupy I  (drugie danie+kompot)

12:20 - 12:40

Obiad grupy II i III (drugie danie+kompot)

12:45 - 13:05

Obiad grupy IV  i V(drugie danie+kompot)

12:15-14:00

  •   grupa I leżakuje,
  •   grupa II, III ,IV, V -  ruch i rekreacja na   świeżym powietrzu, zabawy i gry usprawniające narządy mowy, zabawy   słuchowe, słuchanie opowiadań, baśni, praca indywidualna z dziećmi, zabawy w kącikach zainteresowań.

14:00 - 14:15

Podwieczorek grupa II i III (zupa i podwieczorek)

14:15 - 14:30

Podwieczorek grupa IV i V (zupa i podwieczorek)

14:30-14:45

Podwieczorek grupa I (zupa i podwieczorek)

14:15 - 17:00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej,   muzycznej, ruchowej i werbalnej dzieci:

  • zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie,
  • praca indywidualna,
  • zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci, sytuacje edukacyjne i        wychowawcze inspirowane przez nauczyciela.

15:00 - 17:00

Żegnamy się

Odbieranie dzieci do domu

Uwaga!

  • Obiady na prośbę rodziców zostały rozdzielone, w godz. 11:50-13:05 dzieci zjadają drugie danie, po leżakowaniu, zabawach, wyjściu na świeże powietrze – w godz.14:00-14:45 dzieci spożywają zupę z podwieczorkiem.
  • Wszystkie zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców, odbywają się po godz.12.00

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )