START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Ortografitti

 

    

    Metoda ORTOGRAFFITI to kompleksowy system pomocy uczniom mającym trudności w nauce ortografii oraz uczniom ze stwierdzoną dysleksją. Projekt skierowany jest do najważniejszych grup, które codziennie borykają się z problemem dysleksji - uczniów, nauczycieli, rodziców. Jako twórca Metody ORTOGRAFFITI Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON realizuje dwa główne cele – obejmuje nauczycieli opieką merytoryczno–szkoleniową oraz stwarza przyjazne warunki do prowadzenia terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją. Jako uzupełnienie tych działań program poleca szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych, z których uczniowie mogą korzystać w domu, pod opieką swoich rodziców. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

 

   Od 2005 roku w oparciu o ten projekt prowadzone są w naszej szkole zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przez specjalistę terapii pedagogicznej, opracowywane są indywidualne programy wsparcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, organizowane zajęcia wspomagające prowadzone przez pedagoga i psychologa. Uczestnictwo naszej szkoły w projekcie to możliwość ciągłego doskonalenia warsztatu pracy pedagoga, psychologa i nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz kontakt ze specjalistami w zakresie pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

ORTOGRAFFITI :

1.Stymuluje wszystkie funkcje poznawcze

  • Wzrokowo-przestrzenne( skupianie uwagi wzrokowej, pamięć wzrokową, spostrzeganie przestrzeni)
  • Słuchowo-językowe (skupianie uwagi słuchowej, spostrzeganie i pamięć słuchową)
  • Motoryczne ( sprawność manualna w zakresie koordynacji ruchów, pamięci i automatyzacji ruchów)

 

2. Rozwija wszystkie umiejętności szkolne

  • Czytanie ( technika i tempo, rozumienie treści)
  • Pisanie (poprawność ortograficzna, konstruowanie wypowiedzi, sprawność grafomotoryczna)
  • Liczenie

 

      Metoda ta konsultowana przez wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji profesor Martę Bogdanowicz jest również zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Ortograffiti jest w pełni dostosowane do polskiego systemu edukacyjnego- odpowiada jego wymaganiom formalno prawnym i praktycznym.
Zajęcia z wykorzystaniem ORTOGRAFFITI prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania tzn. w klasach I i III oraz IV -VI.

 

http://www.ortograffiti.pl/

 


 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )