Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Ortografitti

 

    Metoda ORTOGRAFFITI to kompleksowy system pomocy uczniom mającym trudności w nauce ortografii oraz uczniom ze stwierdzoną dysleksją. Projekt skierowany jest do najważniejszych grup, które codziennie borykają się z problemem dysleksji - uczniów, nauczycieli, rodziców. Jako twórca Metody ORTOGRAFFITI Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON realizuje dwa główne cele – obejmuje nauczycieli opieką merytoryczno–szkoleniową oraz stwarza przyjazne warunki do prowadzenia terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją. Jako uzupełnienie tych działań program poleca szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych, z których uczniowie mogą korzystać w domu, pod opieką swoich rodziców. Program uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

 

   Od 2005 roku w oparciu o ten projekt prowadzone są w naszej szkole zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przez specjalistę terapii pedagogicznej, opracowywane są indywidualne programy wsparcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, organizowane zajęcia wspomagające prowadzone przez pedagoga i psychologa. Uczestnictwo naszej szkoły w projekcie to możliwość ciągłego doskonalenia warsztatu pracy pedagoga, psychologa i nauczycieli poprzez udział w szkoleniach oraz kontakt ze specjalistami w zakresie pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

ORTOGRAFFITI :

1.Stymuluje wszystkie funkcje poznawcze

  • Wzrokowo-przestrzenne( skupianie uwagi wzrokowej, pamięć wzrokową, spostrzeganie przestrzeni)
  • Słuchowo-językowe (skupianie uwagi słuchowej, spostrzeganie i pamięć słuchową)
  • Motoryczne ( sprawność manualna w zakresie koordynacji ruchów, pamięci i automatyzacji ruchów)

 

2. Rozwija wszystkie umiejętności szkolne

  • Czytanie ( technika i tempo, rozumienie treści)
  • Pisanie (poprawność ortograficzna, konstruowanie wypowiedzi, sprawność grafomotoryczna)
  • Liczenie

 

      Metoda ta konsultowana przez wybitny autorytet w dziedzinie dysleksji profesor Martę Bogdanowicz jest również zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Ortograffiti jest w pełni dostosowane do polskiego systemu edukacyjnego- odpowiada jego wymaganiom formalno prawnym i praktycznym.
Zajęcia z wykorzystaniem ORTOGRAFFITI prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania tzn. w klasach I i III oraz IV -VI.

 

http://www.ortograffiti.pl/

 


 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )