Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Rada Rodziców - podstawowe informacje

 

Rada jest kolegialnym, społecznym i wewnętrznym organem szkoły i reprezentuje wszystkich rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły i współdziałanie z pozostałymi organami szkoły w celu jednolitego oddziaływania na uczniów przez szkołę i rodzinę w procesie dydaktycznym i opiekuńczo – wychowawczym oraz uczestniczenie w życiu szkoły. Zadaniem Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz na podstawie § 28 STATUTU Szkoły Podstawowej Nr 53 we Wrocławiu.

 


 
Pisma
opis dokumentutypdata

Społeczna konsultacja w sprawie rozbudowy szkoły

pdf28-01-2015[ Pobierz ]
372 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )