START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Rada Rodziców - podstawowe informacje

 

Rada jest kolegialnym, społecznym i wewnętrznym organem szkoły i reprezentuje wszystkich rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów.

 

Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie statutowej działalności szkoły i współdziałanie z pozostałymi organami szkoły w celu jednolitego oddziaływania na uczniów przez szkołę i rodzinę w procesie dydaktycznym i opiekuńczo – wychowawczym oraz uczestniczenie w życiu szkoły. Zadaniem Rady Rodziców jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), oraz na podstawie § 28 STATUTU Szkoły Podstawowej Nr 53 we Wrocławiu.

 


 
Pisma
opis dokumentutypdata

Społeczna konsultacja w sprawie rozbudowy szkoły

pdf28-01-2015[ Pobierz ]
372 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )