Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ROZBUDOWY SP-53

Zadanie: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Strachocińskiej 155-157 we Wrocławiu 

wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych- Firma Weldon sp. z o.o. Brzezówka 90A 39-102 Brzezówka.

Planowane wejście dzieci do nowego gmachu - 01 września 2016 r.

 

Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Projekt zakłada rozbudowę ZSP-11 o część dydaktyczną dla potrzeb utworzenia dodatkowych 10 klas lekcyjnych

wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym i szatniowym oraz rozbudowę łącznika i jadalni. Wejście główne do budynku
zlokalizowane jest od strony wschodniej. Wysokość 8,85m, dwie kondygnacje nadziemne. Wejścia do budynku 

ukształtowano w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym.

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU PROJEKTOWANEGO:
Powierzchnia użytkowa parteru ~667,76 m 2
Powierzchnia użytkowa I piętra ~641,49 m 2
SUMA POWIERZCHNI OBIEKTU PROJEKTOWANEGO ~1309,25 m 2
SUMA POWIERZCHNI OBIEKTU PRZEBUDOWYWANEGO ~144,45 m 2
SUMA POWIERZCHNI OBIEKTU REMONTOWANEGO ~26,25 m 2
Wysokość budynku 8,85 m
Średnia wysokość w świetle kondygnacji 3,30 m