START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ROZBUDOWY SP-53

Zadanie: Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Strachocińskiej 155-157 we Wrocławiu 

wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych- Firma Weldon sp. z o.o. Brzezówka 90A 39-102 Brzezówka.

Planowane wejście dzieci do nowego gmachu - 01 września 2016 r.

 

Przeznaczenie i program użytkowy budynku
Projekt zakłada rozbudowę ZSP-11 o część dydaktyczną dla potrzeb utworzenia dodatkowych 10 klas lekcyjnych

wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym i szatniowym oraz rozbudowę łącznika i jadalni. Wejście główne do budynku
zlokalizowane jest od strony wschodniej. Wysokość 8,85m, dwie kondygnacje nadziemne. Wejścia do budynku 

ukształtowano w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym.

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBIEKTU PROJEKTOWANEGO:
Powierzchnia użytkowa parteru ~667,76 m 2
Powierzchnia użytkowa I piętra ~641,49 m 2
SUMA POWIERZCHNI OBIEKTU PROJEKTOWANEGO ~1309,25 m 2
SUMA POWIERZCHNI OBIEKTU PRZEBUDOWYWANEGO ~144,45 m 2
SUMA POWIERZCHNI OBIEKTU REMONTOWANEGO ~26,25 m 2
Wysokość budynku 8,85 m
Średnia wysokość w świetle kondygnacji 3,30 m