Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Szkolny Klub Wolontariusza (SKW)

Szkolny Klub Wolontariusza to grupa młodych, aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym, włączają się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Członkami naszego klubu mogą zostać nie tylko uczniowie szkoły ale i kadra pedagogiczna. Mogą być nimi również absolwenci szkoły i rodzice, jako osoby wspierające działalność młodzieży. W myśl definicji wolontariatu angażują się oni w działania klubu: świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie.

SKW w naszej szkole charakteryzuje: działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu, przygotowywanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystycznych, organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw wolontarystycznych młodzieży, realizowanych  w formie projektów, umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz potrzebujących w lokalnym środowisku, pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach, wspieranie w rozwijaniu zainteresowań młodzieży, prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy, kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności, wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych środowiska szkolnego.

Młodzież skupiona w SKW podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk: społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska (uczniowie ze starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje, np. zbiórki książek dla potrzebujących rówieśników itp.), środowiska lokalnego (ochotnicy pomagają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, organizują zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci, prowadzą zajęcia informatyczne). Przedsięwzięcia wymienione powyżej, to przede wszystkim działanie grupowe. Cenne dlatego, że pozwalają młodzieży nabyć umiejętność współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów. Ponadto wpływają na zdyscyplinowanie i zdolność obserwowania otoczenia.  Planowane w klubie inicjatywy wolontarystyczne staramy się ujmować w ramy projektów. Przyjmijmy, że projektem określimy tu wspólne przedsięwzięcie, które jest starannie zaplanowane i zaprojektowane  tak, aby osiągnąć konkretny cel.

W tym roku szkolnym działalność wolontariuszy skupi się na pomocy następującym Fundacjom:

*Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

*Światowy Związek Artystów Malujących Ustami i Nogami AMUN

*Fundacja „ Przywróćmy dzieciom uśmiech”

Koordynator SKW: Grażyna Bialik

Nasze sukcesy

Serdeczne gratulacje i podziękowanie dla uczniów i nauczycieli naszej Szkoły oraz dla Ewy Wolny za zajęcie II miejsca w konkursie fotograficznym "Złoty żonkil symbolem życia 2013/14"

 

 

Srdzecznie gratulujemy

Aktualności Szkolnego Klubu Wolontariusza:

Przez cały miesiąc maj trwają w szkole i na osiedlu działania związane z akcją „ Pola Nadziei”!

W tym roku Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci po raz kolejny uczestniczy w programie „Pola Nadziei”.

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.”

Więcej informacji o działalności Hospicjum znajduje się na stronie:

http://www.hospicjum.wroc.pl/index.php?hosp=18_00

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )