START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Szkolny Klub Wolontariusza (SKW)

Szkolny Klub Wolontariusza to grupa młodych, aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym, włączają się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Członkami naszego klubu mogą zostać nie tylko uczniowie szkoły ale i kadra pedagogiczna. Mogą być nimi również absolwenci szkoły i rodzice, jako osoby wspierające działalność młodzieży. W myśl definicji wolontariatu angażują się oni w działania klubu: świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie.

SKW w naszej szkole charakteryzuje: działanie zgodnie z ideą i w duchu wolontariatu, przygotowywanie młodzieży do podejmowania prac wolontarystycznych, organizowanie i wspieranie ciekawych inicjatyw wolontarystycznych młodzieży, realizowanych  w formie projektów, umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz potrzebujących w lokalnym środowisku, pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach, wspieranie w rozwijaniu zainteresowań młodzieży, prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy, kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności, wspieranie programów edukacyjno-wychowawczych środowiska szkolnego.

Młodzież skupiona w SKW podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk: społeczności szkolnej – jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska (uczniowie ze starszych klas pomagają młodszym uczniom, którzy mają trudności w nauce, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje, np. zbiórki książek dla potrzebujących rówieśników itp.), środowiska lokalnego (ochotnicy pomagają osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, organizują zbiórki, kwesty, zajęcia w świetlicach dla dzieci, prowadzą zajęcia informatyczne). Przedsięwzięcia wymienione powyżej, to przede wszystkim działanie grupowe. Cenne dlatego, że pozwalają młodzieży nabyć umiejętność współpracy w grupie, poszukiwania kompromisów, rozwiązywania konfliktów. Ponadto wpływają na zdyscyplinowanie i zdolność obserwowania otoczenia.  Planowane w klubie inicjatywy wolontarystyczne staramy się ujmować w ramy projektów. Przyjmijmy, że projektem określimy tu wspólne przedsięwzięcie, które jest starannie zaplanowane i zaprojektowane  tak, aby osiągnąć konkretny cel.

W tym roku szkolnym działalność wolontariuszy skupi się na pomocy następującym Fundacjom:

*Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci

*Światowy Związek Artystów Malujących Ustami i Nogami AMUN

*Fundacja „ Przywróćmy dzieciom uśmiech”

Koordynator SKW: Grażyna Bialik

Nasze sukcesy

Serdeczne gratulacje i podziękowanie dla uczniów i nauczycieli naszej Szkoły oraz dla Ewy Wolny za zajęcie II miejsca w konkursie fotograficznym "Złoty żonkil symbolem życia 2013/14"

 

 

Srdzecznie gratulujemy

Aktualności Szkolnego Klubu Wolontariusza:

Przez cały miesiąc maj trwają w szkole i na osiedlu działania związane z akcją „ Pola Nadziei”!

W tym roku Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci po raz kolejny uczestniczy w programie „Pola Nadziei”.

„Pola Nadziei” to międzynarodowy program realizowany wyłącznie przez hospicja, polegający na sadzeniu żonkili. Kiedy zakwitną wiosną są rozdawane w ulicznych kwestach. Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów, lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy. Szerzenie idei hospicyjnej, mówienie o potrzebie i możliwościach opieki nad chorymi ma uwrażliwiać społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących. Celem kampanii jest także propagowanie zasad opieki paliatywnej oraz wolontariatu.”

Więcej informacji o działalności Hospicjum znajduje się na stronie:

http://www.hospicjum.wroc.pl/index.php?hosp=18_00

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )