START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Zasady odpłatności

TABELA OPŁAT W PRZEDSZKOLU NR 115 ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

 

STAWKA DZIENNA

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

OBIAD - II DANIE

3,10 zł

PODWIECZOREK + ZUPA

2,10 zł

RAZEM

7,80 zł

 

INNE OPCJE

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

OBIAD - II DANIE

3,10 zł

RAZEM

5,70 zł

          

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

RAZEM

2,60 zł

         

 

OPŁATA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

  1. Do naliczania opłaty miesięcznej za pobyt i żywienie w przedszkolu  przyjmuje się faktyczna liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
  2. Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz.  dziennie  wynosi 1 zł za każdą godzinę. Rodzic deklaruje czas, w którym dziecko       będzie przebywać w placówce z dokładnością do 0,5 godz. (płatne proporcjonalnie – 0,50 zł.)  

 

DZIECI 3 i 4 LETNIE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE BEZPŁATNIE W GODZ. 7:00-12:00

 

DZIECI 5 LETNIE 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE BEZPŁATNIE W GODZ. 7:00-12:00

 

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami wydawania posiłków: 

Godziny wydawania posiłków 

 

 NUMER NASZEGO KONTA DO WPŁAT 

36 1020 5226 0000 6902 0416 9892

(płatność do 15-go każdego miesiąca)

 

 

TABELA OPŁAT W KLASIE ,,ZERO” ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

 

STAWKA DZIENNA

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

OBIAD - II DANIE

3,10 zł

PODWIECZOREK + ZUPA

2,10 zł

RAZEM

7,80 zł

 

INNE OPCJE

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

OBIAD - II DANIE

3,10 zł

RAZEM

5,70 zł

 

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

RAZEM

2,60 zł

 

 

OPŁATA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

  1. Do naliczania opłaty miesięcznej za pobyt i żywienie w przedszkolu  przyjmuje się faktyczna liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
  2. Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz. dziennie wynosi 1 zł za każdą godzinę. Rodzic deklaruje czas, w którym dziecko       będzie przebywać w placówce z dokładnością do 0,5 godz. (płatne proporcjonalnie – 0,50 zł.)

 

DZIECI 6 LETNIE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE BEZPŁATNIE PO UKOŃCZENIU 6-LAT.

 

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami wydawania posiłków: 

Godziny wydawania posiłków 

 

 

NUMER NASZEGO KONTA DO WPŁAT 

02 1020 5226 0000 6102 0416 9926

 (płatność do 15-go każdego miesiąca)

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 informuję, że od dnia 1 września 2017 r. obowiązywać będzie nowa uchwała dotycząca odpłatności za przedszkole: Uchwała nr XXXV/729/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Zapisy w/w uchwały dotyczą świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki udzielanych zarówno w przedszkolach publicznych, jak i oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Poniżej wskazuję adres publikacyjny w/w aktu prawnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XX/405/16

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )