Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 we Wrocławiu

                                    Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha

                                                                                    Przedszkole Nr 115 

 

 

STREFA GŁÓWNA
STREFA PRZEDSZKOLAKA
STREFA ŻAKA
STREFA RODZICA
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Zasady odpłatności

TABELA OPŁAT W PRZEDSZKOLU NR 115 ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

 

STAWKA DZIENNA

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

OBIAD - II DANIE

3,10 zł

PODWIECZOREK + ZUPA

2,10 zł

RAZEM

7,80 zł

 

INNE OPCJE

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

OBIAD - II DANIE

3,10 zł

RAZEM

5,70 zł

          

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

RAZEM

2,60 zł

         

 

OPŁATA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

  1. Do naliczania opłaty miesięcznej za pobyt i żywienie w przedszkolu  przyjmuje się faktyczna liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
  2. Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz.  dziennie  wynosi 1 zł za każdą godzinę. Rodzic deklaruje czas, w którym dziecko       będzie przebywać w placówce z dokładnością do 0,5 godz. (płatne proporcjonalnie – 0,50 zł.)  

 

DZIECI 3 i 4 LETNIE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE BEZPŁATNIE W GODZ. 7:00-12:00

 

DZIECI 5 LETNIE 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE BEZPŁATNIE W GODZ. 7:00-12:00

 

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami wydawania posiłków: 

Godziny wydawania posiłków 

 

 NUMER NASZEGO KONTA DO WPŁAT 

36 1020 5226 0000 6902 0416 9892

(płatność do 15-go każdego miesiąca)

 

 

TABELA OPŁAT W KLASIE ,,ZERO” ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE

 

STAWKA DZIENNA

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

OBIAD - II DANIE

3,10 zł

PODWIECZOREK + ZUPA

2,10 zł

RAZEM

7,80 zł

 

INNE OPCJE

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

OBIAD - II DANIE

3,10 zł

RAZEM

5,70 zł

 

 

ŚNIADANIE

2,60 zł

RAZEM

2,60 zł

 

 

OPŁATA ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 

  1. Do naliczania opłaty miesięcznej za pobyt i żywienie w przedszkolu  przyjmuje się faktyczna liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
  2. Opłata za pobyt dziecka powyżej 5 godz. dziennie wynosi 1 zł za każdą godzinę. Rodzic deklaruje czas, w którym dziecko       będzie przebywać w placówce z dokładnością do 0,5 godz. (płatne proporcjonalnie – 0,50 zł.)

 

DZIECI 6 LETNIE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE BEZPŁATNIE W GODZ. 7:00-12:00

 

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami wydawania posiłków: 

Godziny wydawania posiłków 

 

 

NUMER NASZEGO KONTA DO WPŁAT 

02 1020 5226 0000 6102 0416 9926

 (płatność do 15-go każdego miesiąca)

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 informuję, że od dnia 1 września 2016 r. obowiązywać będzie nowa uchwała dotycząca odpłatności za przedszkole: Uchwała nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Zapisy w/w uchwały dotyczą świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki udzielanych zarówno w przedszkolach publicznych, jak i oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych w szkołach podstawowych.

Poniżej wskazuję adres publikacyjny w/w aktu prawnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia:

 

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XX/405/16

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )