START
NASZE PRZEDSZKOLE
NASZA SZKOŁA
RODZICE
POLECAMY
LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Pliki do pobrania   

 

 

                                                                                                                                         POBIERZ PROGRAM PDF

Dokumenty organizacyjne
opis dokumentutypdata

Statut ZSP-11

pdf06-07-2014[ Pobierz ]
516 kB

Uchwała przekształcająca Szkołę Nr 53 wraz ze statutem

pdf24-10-2017[ Pobierz ]
528 kB

Statut Szkoły Podstawowej nr 53

pdf24-10-2017[ Pobierz ]
719 kB

Wewnątrzszkolny System Oceniania - SP_53 (Rozdział 9 Statutu SP_53)

pdf28-10-2017[ Pobierz ]
2 045 kB

Statut Przedszkola Nr 115

pdf06-02-2018[ Pobierz ]
660 kB

Skargi i wnioski

pdf13-08-2014[ Pobierz ]
207 kB
Dla ucznia
opis dokumentutypdata

Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego oraz zawody i sprawdziany sportowe w szkole i charakterystyka uczniów w tych grupach

pdf27-10-2014[ Pobierz ]
38 kB

Regulamin świetlicy szkolnej (zmiana 08.09.2014)

pdf23-09-2014[ Pobierz ]
202 kB

Regulamin SU

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
129 kB

Regulamin użytkowania szafek uczniowskich

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
165 kB

Regulamin korzystania ze stołówki

pdf27-09-2014[ Pobierz ]
1 510 kB

Regulamin wycieczek

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
382 kB

Regulamin wyjść

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
263 kB

Regulamin organizowania i przeprowadzania konkursów

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
1 326 kB

Regulamin korzystania z miejsca zabaw w szkole

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
143 kB

Regulamin boiska szkolnego

pdf13-08-2014[ Pobierz ]
280 kB

Regulamin placu zabaw w przedszkolu

pdf13-08-2014[ Pobierz ]
278 kB

Regulamin sali gimnastycznej

pdf16-08-2014[ Pobierz ]
216 kB

Regulamin sali lekcyjnej

pdf16-08-2014[ Pobierz ]
210 kB

Regulamin sali komputerowej

pdf16-08-2014[ Pobierz ]
133 kB
Dla rodzica
opis dokumentutypdata

Regulamin wycieczki

pdf11-05-2018[ Pobierz ]
393 kB

Rezygnacja z uczestnictwa_WDŻ

pdf09-01-2018[ Pobierz ]
163 kB

Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej Nr 53 im. Prof. Stefana Banacha  

pdf19-11-2017[ Pobierz ]
355 kB

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 2015/16

pdf14-05-2015[ Pobierz ]
125 kB

wzór_upowaznienia_do_odbierania_dziecka w przedszkolu

pdf09-09-2014[ Pobierz ]
156 kB

wzór_upowaznienia_do_odbierania_dziecka_zerówka

pdf09-09-2014[ Pobierz ]
158 kB

wzór_upowaznienia_do_odbierania_dziecka_1-3

pdf09-09-2014[ Pobierz ]
158 kB

Procedura kontaktowania się rodzica ze szkołą

pdf16-08-2014[ Pobierz ]
200 kB

Proc. dot. prow. przez szkołę ew. sp.
ob. szkolnego

pdf16-08-2014[ Pobierz ]
182 kB

Zgoda rodzica_konkurs

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
173 kB

Zgoda rodzica_wycieczka/wyjście

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
187 kB

Zgoda rodzica_zawody sportowe

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
185 kB

Zgoda rodzica_samodzielny powrót

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
238 kB

Oświadczenie opiekuna wycieczki

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
316 kB

oświadczenie o wielodzietności rodziny

pdf02-09-2015[ Pobierz ]
49 kB

Umowa o świadczeniu usług przez Przedszkole 2017-2018

pdf30-08-2017[ Pobierz ]
387 kB

Umowa  o świadczeniu usług przez oddziały zerowe 2017-2018

pdf30-08-2017[ Pobierz ]
305 kB

Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej 2017-2018

pdf31-08-2017[ Pobierz ]
131 kB
Bhp, p.poż.
opis dokumentutypdata

Instrukcja bhp i nauki

pdf12-08-2014[ Pobierz ]
562 kB
Inne
opis dokumentutypdata

Proc. przyjmowania studentów

pdf24-08-2014[ Pobierz ]
250 kB

Regulamin wynajmowania sali gimnastycznej

pdf24-08-2014[ Pobierz ]
225 kB

Regulamin naboru na wolne st. urzędn.

pdf24-08-2014[ Pobierz ]
434 kB
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )