Start
Przedszkole nr 115
Szkoła Podstawowa nr 53
Polecamy
Na skróty

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LICZNIK
trwa inicjalizacja, prosze czekac...

 Oficjalna strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 we Wrocławiu

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA KLAS 1-3 OD 18.01.2021r,

Opublikowano: 17 stycznia 2021r.

 

1. Od dnia 18.01.2021r. następuje wznowienie zajęć stacjonarnych dla klas 1-3.

2. Plan lekcji i przydział sal obowiązuje do momentu powrotu do szkoły klas 4-8.

3. Na terenie szkoły obowiązują dotychczasowe procedury bezpieczeństwa – zgodnie z wytycznymi MEiN, GIS i MZ 

(załącznik w: PLIKI DO POBRANIA – PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA)

 

Najważniejsze z nich:

  • Zachowanie dystansu,
  • Obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic w częściach wspólnych i w trakcie zajęć łączonych, np.: etyki,
  • Dezynfekcja,
  • Wstęp do szkoły możliwy jest wyłącznie dla uczniów bez objawów chorobowych (katar, kaszel, podwyższona temperatura),
  • Wstęp do szkoły możliwy jest wyłącznie dla uczniów i pracowników (wyjątek stanowią sytuacje nagłe, z zachowaniem reżimu sanitarnego),
  • Używanie własnych przyborów i podręczników,

 

 4. Ze względów bezpieczeństwa i możliwości organizacyjnych, nieznacznym modyfikacjom uległ tygodniowy plan zajęć dla klas 1-3 (przekazany uczniom przez wychowawców).

5. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się do przydzielonych gabinetów.

6. Każda klasa przebywa w swoim gabinecie pod opieką nauczyciela uczącego oraz nauczyciela świetlicy.

7. Zajęcia Informatyka oraz W-F odbywają się w przydzielonych gabinetach ze wskazaniem organizacji zajęć w-f w formie spaceru lub zabaw na boisku.

8. Po zakończonych zajęciach uczniowie przebierają się przy swoich szafkach, następnie opuszczają teren szkoły odbierani przez rodziców/opiekunów lub pozostają pod opieką wychowawców świetlicy.

9. Zadeklarowani uczniowie mogą korzystać z obiadów. Wyznaczone klasy udają się na posiłek (śniadanie/obiad) w wyznaczonych dla nich godzinach.

 

PROSIMY O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE GODZIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

I PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY.

 

Dyrekcja Szkoły

WZNOWIENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W KLASACH 1-3

Opublikowano: 13 stycznia 2021r.

 

Z radością informujemy, że od dnia 18.01.2021r.

klasy 1-3 wracają do szkoły!!!

Zajęcia stacjonarne w większości odbywają się zgodnie ze stałym planem lekcji (z małymi modyfikacjami).

Spowodowane jest to koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i dostosowania organizacji pracy do nowych wytycznych MEiN, GIS i MZ.

Zajęcia wspomagające dostosowane będą do planu lekcji, w większości bez zmian.

Harmonogram pracy świetlicy dostosowany będzie do możliwości obsady oraz potrzeb Rodziców.

Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Dokładne informacje, ustalenia i plan lekcji przekazane zostaną przez Wychowawców.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3 

 

Dyrekcja Szkoły

FERIE ZIMOWE

Opublikowano: 03 stycznia 2021r.

 Propozycje zajęć dla dzieci w czasie ferii we Wrocławiu:

 

https://www.wroclaw.pl/go/zestawienia/ferie-2021-wroclaw 

https://www.wroclaw.pl/go/wydarzenia/edukacja-i-rozwoj/1311510-ferie-2021-we-wroclawiu 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Opublikowano: 30 grudnia 2020r.